Posts by degilden

Coronavirus

By on mrt 15, 2020 in Algemeen | 0 comments

  Het beleid dat we volgen is dat we alleen mensen in de praktijk toelaten waarvan we met vrij grote zekerheid weten dat ze gezond zijn. Als u daarom op één van de volgende vragen ‘ja’ antwoordt dan verzoeken wij u om uw afspraak kosteloos te annuleren. Mocht u tussen dit bericht en de afspraak een van de vragen met ja beantwoorden dan verzoeken we u om de afspraak kosteloos te annuleren. Vragen: ●Heeft u of een van uw huisgenoten/gezinsleden nu corona of bent u en uw huisgenoten/gezinsleden genezen van corona, korter dan twee weken geleden? ● Heeft u of een van uw huisgenoten/gezinsleden één of meerdere van de volgende symptomen behorend bij het coronavirus: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, benauwdheid, koorts of         benauwdheidsklachten? ●Bent u in thuisisolatie of zou u dat moeten zijn? ●Woont u in een verpleeghuis of instelling voor mensen met een verstandelijke beperking?   Informatie: Er is wereldwijd sprake van een pandemie van besmetting met het coronavirus Omdat handhygiëne bij deze virusuitbraak een belangrijk bron van besmetting blijkt te zijn, zullen wij u bij betreden van de praktijk vragen uw handen te desinfecteren met handalcohol. We verzoeken u daarna uw gezicht en zaken zoals uw mobiele telefoon niet meer aan te raken. In de wachtruimte en bij het maken van afspraken proberen we met elkaar zo goed mogelijk de 1,5 meter afstand te bewaren die door de Rijksoverheid wordt geadviseerd. Nog wat extra aanwijzingen: ●Kom niet te vroeg, dus liefst vlak voor de afspraaktijd bij ons binnen. ●Volg de aanwijzingen van ons personeel op. ●Kom alleen naar uw afspraak, indien strikt noodzakelijk mag maximaal 1 ouder of begeleider meekomen (deze persoon neemt plaats in de behandelkamer of wacht tijdens de behandeling buiten) ● Verlaat na uw behandeling zo spoedig mogelijk de praktijk, desinfecteer hierbij wederom uw handen. Voor sommige behandelingen zullen we u vragen om 1 minuut uw mond te spoelen. We houden ons aan de Richtlijnen Infectiepreventie in Mondzorgpraktijken en hebben hiervoor alle     benodigde hygiënemaatregelen...

Read More